gehoorrevalidatie

Gehoorrevalidatie

zorgstap

Het KNO Medisch Centrum heeft ervoor gekozen een samenwerking aan te gaan met Beter Horen, een kwaliteitsaudicien. Doordat we nauw samenwerken kunnen we de zorgstappen rondom uw gehoor nog efficiënter inrichten. Doordat we als KNO-arts nauw betrokken blijven bij het proces rondom gehoorrevalidatie, kunnen we de patient en de audicien blijven voorzien van onze kennis, waardoor we een hogere tevredenheid verwachten.

Daarnaast kunnen andere audiciens uit de regio ook gebruik maken van de expertise van het KNO-medisch centrum. Het is voor hen mogelijk patiënten te verwijzen voor een KNO-consult en advies ten aanzien van het hoortoestel. Uiteraard wordt de vrije audiciënskeuze van de patiënt gerespecteerd.

Binnen de gehoorrevalidatie hebben we de volgende aandachtsgebieden.

Aanpassen van een nieuw hoortoestel

aandachtsgebied

Tijdens uw afspraak controleert de KNO-arts of er een medische oorzaak is voor uw gehoorverlies. Eventueel kan er aanvullend onderzoek worden afgesproken of een behandeling worden geadviseerd. Als het medische traject is afgesloten, kunnen we u adviseren u over de mogelijkheden van een hoortoestel. Het is ook mogelijk direct de meerwaarde van diverse hoortoestellen naast elkaar te ervaren in onze experience ruimte. Ook kunnen we u gemakkelijk en snel doorverwijzen naar de audicien voor de aanpassing van het hoortoestel.

Klik hier voor meer informatie over het aanpassen van een nieuw hoortoestel.

Hoortoestel beter instellen

aandachtsgebied

Het op de juiste manier instellen van een hoortoestel is vaak lastig. Dit kan ertoe leiden dat mensen het hoortoestel minder vaak dragen. Het is vaak heel goed mogelijk om de hoortoestellen beter in te stellen. Vaak kunnen er andere oorstukjes worden geprobeerd en instellingen gewijzigd. Soms kan een ander hoortoestel worden geadviseerd of kunnen aanvullende hulpmiddelen zoals een TV-oplossing of solo-apparatuur worden voorgeschreven. Het loont dus zeker de moeite om hiervoor eens een afspraak te maken. 

Klik hier voor meer informatie over het beter instellen van het hoortoestel.

Second opinion over het hoortoestel

aandachtsgebied

Als u op het punt staat een hoortoestel aan te schaffen, maar twijfelt of het gekozen hoortoestel de beste oplossing voor u is, kan het raadzaam zijn een second opinion aan te vragen. Voordat u de hoortoestellen aanschaft, is het mogelijk een objectieve eindcontrole te doen in het KNO Medisch Centrum. Wij kijken dan met u mee of de toestellen voldoende verbetering geven en of u er tevreden over bent. 

Klik hier voor meer informatie over een second opinion.

Wetenschappelijk onderzoek bij gehoorrevalidatie

aandachtsgebied

Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, proberen we de gehoorrevalidatie nog verder te verbeteren. Zo zoeken we verder uit op welke manier we gehoorverlies in het dagelijks leven in kaart kunnen brengen en welke gehoorrevalidatie het best passend is in welke situaties.