EErste KNO mC ‘update’ gepubliceerd

In de UPDATE van het KNO Medisch Centrum worden diverse onderwerpen besproken aansluitend bij veel voorkomende klachten of de actualiteit. In deze eerste uitgave wordt behandeling van allergie door middel van immunotherapie besproken

NaSCHOLINGSCYCLUS 2021 VAN START

Op 6 juli is de nascholingscyclus voor huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners van start gegaan. Tijdens een 5-tal nascholingsavonden wordt de kennis over allergie, Slaapapneu en gehoor bijgespijkerd en is er ruimte voor casuistiekbespreking. De eerste avonden zijn inmiddels achter de rug en werden enthousiast ontvangen. Op 20 juli, 7 en 14 september zijn nog enkele plekken vrij. Huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners kunnen zich inschrijven via deze link.

Nascholing KNO Medisch centrum

Eerste patiënten behandeld in het slaapcentrum

Per 31 mei is het slaapcentrum in het KNO Medisch Centrum in gebruik genomen. Hier is het mogelijk om patiënten met snurken, apneu of slaapgerelateerde klachten snel te onderzoeken. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met thuisziekenhuis Nederland. Na een verwijzing door de huisarts is het mogelijk u binnen 2 weken in te plannen voor een slaaponderzoek in uw eigen thuissituatie. Hierdoor krijgt de KNO-arts een goed beeld over uw slaappatroon en kan snel een behandeling worden gestart. Meer hierover leest u op de pagina van ons slaapcentrum.

De eerste patiënt is inmiddels behandeld in het slaapcentrum van het KNO Medisch Centrum

Experience center beter horen krijgt verder vorm

Sindskort is het mogelijk om diverse hoortoestellen uit te proberen in de experience room van Beter Horen. We spraken met Mark Jan van Meerveld van Beter Horen: “Doordat men nu diverse hoortoestellen naast elkaar kan beluisteren in een speciale onderzoeksopstelling, is het gemakkelijker voor de patiënt om een keuze te maken welk hoortoestel het beste bij hem of haar past.” Volgens de medewerker van beter horen is dit een nieuwe stap in de verdere verbetering van de tevredenheid over hoortoestellen. Het is mogelijk een afspraak te maken voor deze ervaring. Dit is een van de redenen waarom het KNO Medisch Centrum een samenwerking met Beter Horen is gestart.

Het nieuwe experience center van Beter Horen in het KNO Medisch Centrum

Tweede spreekkamer KNO MC geïnstalleerd

Op 15 juni j.l. werd de laatste hand gelegd aan de tweede spreekkamer in het KNO Medisch Centrum. We spraken medisch Manager Bas op de Coul hierover: “We zien dat het aantal patiënten dat verwezen wordt naar het KNO Medisch Centrum steeds verder toeneemt. Door de installatie van een tweede spreekkamer hebben nu nog meer mogelijkheden om mensen die verwezen zijn op korte termijn bij ons te ontvangen. We blijven streven naar een zo kort mogelijke wachttijd en dat kunnen we door de komst van een tweede kamer nu ook op de langere termijn blijven doen!” aldus Op de Coul.

KNO-arts Ingrid van Rooy is in haar nopjes met de nieuwe spreekkamer

Voorbereiding nascholing huisartsen in volle gang

Naast de directe behandeling van patiënten met KNO klachten zet het KNO Medisch Centrum zich ook in voor nascholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes. Door middel van deze nascholingsavonden hoopt het KNO Medisch Centrum bij te dragen aan kennisverbetering, toename van de kwaliteit van zorg en een nog nauwere samenwerking met de huisartsen in de regio. Daarnaast is het een goed moment om het KNO Medisch Centrum eens te bezoeken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nascholingsprogramma zomer 2021.

De flyer voor de nascholingscyclus zomer 2021